Welkom bij Dow Senioren vereniging

FOTO’S VAN EVENEMENTEN OP DE WEBSITE

VANAF NU WORDEN DE FOTO’S VAN EVENEMENTEN WEER GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE.

ZIE DAARVOOR ONZE FOTOGALERIJ.

ZIN OM (WEER) TE BILJARTEN???

Klik hier voor de flyer Biljarten

CONTRIBUTIE 2019

Mededeling aan alle leden van de Senioren vereniging Dow.

Recent heeft u per post het betalingsverzoek ontvangen voor de contributie van 2019. Wij verzoeken u het bedrag van 10,00 euro voor 15 december 2018 te voldoen op onze rekening NL19 RABO 0103 7308 34 t.n.v. PVDow onder vermelding van CON2019 + uw lidnummer.

————————————————————————————————————————————————————————–

ONZE EVENEMENTEN IN 2019

20190509 – FLYER VOORJAARSWANDELTOCHT (GESLOTEN)

20190514 – FLYER VOORJAARSFIETSTOCHT (GESLOTEN)

20190515+20190523 – DAGREIZEN ZIJN VOLGEBOEKT !!!!!!

20190612 – FLYER QUIZZZIT MIDDAG (GEANNULEERD)

De S.V.D.T is een onderafdeling van de Personeelsvereniging van Dow Terneuzen. De vereniging werd opgericht in november 1983, door enkele gepensioneerde medewerkers van Dow.

Het doel van de vereniging is het organiseren van diverse evenementen, voor zowel ontspanning, als ook in wedstrijdverband.

Alle evenementen zijn gericht op vermaak, ontspanning en waar mogelijk en noodzakelijk, het verbeteren van de lichamelijke- en geestelijke gezondheid.

De Seniorenvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies aan eigendommen van deelnemers tijdens deelname aan haar evenementen.