Welkom bij Dow Senioren vereniging

DAGREIS 2020 NAAR DELFT:

VOOR 28 MEI ZIJN ER NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!!

DE INSCHRIJVING VOOR 6 MEI IS GESLOTEN!!!

CONTRIBUTIE 2020

2020 – FLYER CONTRIBUTIE

Graag uw contributie (nog steeds 10 euro) zo spoedig mogelijk overmaken.

Ongeveer 96% van de leden heeft inmiddels de SVDT contributie voor 2020 betaald. Hiervoor onze hartelijke dank.
Nog niet betaald? Misschien hebt u het verzoek over het hoofd gezien. Geen probleem. Zou u dan alsnog €10 willen overmaken op NL19 RABO 0103 7308 34 tnv PV Dow onder vermelding van CON20 en uw lidnummer?
Hartelijk dank.

FOTO’S VAN EVENEMENTEN OP DE WEBSITE

VANAF NU WORDEN DE FOTO’S VAN EVENEMENTEN WEER GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE.

ZIE DAARVOOR ONZE FOTOGALERIJ.

 

U KUNT DE FOTO’S DIE GEMAAKT WORDEN BIJ EVENEMENTEN BESTELLEN !!!

KLIK HIER VOOR INFORMATIE  201906 – WistUDat

 

ZIN OM (WEER) TE BILJARTEN???

Klik hier voor de flyer Biljarten

ONZE EVENEMENTEN IN 2020

20200220 – FLYER Lezing Toonbeeld over Het Lam Gods van Jan van Eijk

20200221 – FLYER VOORJAARSBUFFET (INSCHRIJVING GESLOTEN)

20200306 – UITNODIGING EN AGENDA JAARVERGADERING (AANPASSING PUNT 10C – FEBRUARI 2020)

20200327 – FLYER LENTEBINGO

20200408 – FLYER BLOEMSCHIKKEN

20200409 – FLYER IMZ

20200423 – FLYER VOORJAARS FIETSTOCHT

20200506-20200528 – FLYER DAGREIZEN (6 MEI GESLOTEN)

20200514 – FLYER WANDELING SWIN

FLYER WIST U DAT 2020

De S.V.D.T is een onderafdeling van de Personeelsvereniging van Dow Terneuzen. De vereniging werd opgericht in november 1983, door enkele gepensioneerde medewerkers van Dow.

Het doel van de vereniging is het organiseren van diverse evenementen, voor zowel ontspanning, als ook in wedstrijdverband.

Alle evenementen zijn gericht op vermaak, ontspanning en waar mogelijk en noodzakelijk, het verbeteren van de lichamelijke- en geestelijke gezondheid.

De Seniorenvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies aan eigendommen van deelnemers tijdens deelname aan haar evenementen.