Welkom bij Dow Senioren vereniging

DIGICURSUSSEN 2020 EN 2021

Bij voldoende belangstelling gaan we in het najaar 2020 en/of voorjaar 2021 weer een aantal cursussen organiseren, maar dan in de vorm van korte modules met een specifiek onderwerp.

Te denken valt aan:

  • opfris module iPhone/iPad en Android smartphone/tablet
  • video bellen (Skype, FaceTime, Zoom, ..)
  • online/contactloos betalen
  • veilig en bewust internetten, en on-line bestellen/boodschappen doen
  • e-mail met Gmail, Mail, Office Outlook, Outlook.com
  • internet veiligheid
  • ………

KLIK HIERONDER VOOR DE FLYER EN INFORMATIE OVER HET INSCHRIJVEN.

DIGICURSUSSEN 2020 EN 2021 – WEBSITE

ATTENTIE:

VERVOLGMELDING 20 MAART 2020:

Het bestuur heeft besloten om ALLE evenementen in april en mei te annuleren en ALLE weekactiviteiten tot na de zomerstop (eind augustus 2020) op te schorten.
Het bestuur zal voor eind augustus 2020 overleggen of wij begin september weer kunnen starten met onze evenementen.
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Onze penningmeester maakt bekend dat vandaag, 21 maart 2020, alle eigen bijdragen voor de voorjaarsfietstocht, de voorjaarswandeltocht en de dagreizen zijn teruggestort op de rekeningen van de deelnemers.

DRINGENDE MEDEDELING AAN AL ONZE LEDEN dd. 12 maart 2020.

In verband met de Corona pandemie en de mogelijke ernstige gevolgen van besmetting voor met name onze doelgroep, de Senioren, heeft het bestuur van de SVDT besloten om ALLE evenementen
en activiteiten vanaf zaterdag 14 maart 2020 tot en met maandag 13 april 2020 te annuleren dan wel op te schorten. 

Het betreft hier:

de lentebingo op 27 maart

het bloemschikken op 8 april

de IMZ excursie op 9 april

ALLE weekagenda activiteiten

Het bestuur zal begin april 2020 de situatie opnieuw evalueren en een beslissing nemen omtrent het doorgaan van fietstocht (23 april), wandeltocht (14 mei) en de dagreizen van (6 en 28 mei), en het weer opstarten van de weekagenda activiteiten.

U wordt daarover geïnformeerd.

Wij realiseren ons dat dit voor velen een teleurstelling is. Echter, veiligheid en welzijn van onze leden komt op de eerste plaats.

FOTO’S VAN EVENEMENTEN OP DE WEBSITE

VANAF NU WORDEN DE FOTO’S VAN EVENEMENTEN WEER GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE.

ZIE DAARVOOR ONZE FOTOGALERIJ.

 

U KUNT DE FOTO’S DIE GEMAAKT WORDEN BIJ EVENEMENTEN BESTELLEN !!!

KLIK HIER VOOR INFORMATIE

201906 – WistUDat

 

ONZE EVENEMENTEN IN 2020

20200327 – FLYER LENTEBINGO (EVENEMENT GEANNULEERD)

20200408 – FLYER BLOEMSCHIKKEN (EVENEMENT GEANNULEERD)

20200409 – FLYER IMZ (EVENEMENT GEANNULEERD)

20200423 – FLYER VOORJAARS FIETSTOCHT (EVENEMENT GEANNULEERD)

20200506-20200528 – FLYER DAGREIZEN (EVENEMENT GEANNULEERD)

20200514 – FLYER WANDELING SWIN (EVENEMENT GEANNULEERD)

FLYER WIST U DAT 2020

De S.V.D.T is een onderafdeling van de Personeelsvereniging van Dow Terneuzen. De vereniging werd opgericht in november 1983, door enkele gepensioneerde medewerkers van Dow.

Het doel van de vereniging is het organiseren van diverse evenementen, voor zowel ontspanning, als ook in wedstrijdverband.

Alle evenementen zijn gericht op vermaak, ontspanning en waar mogelijk en noodzakelijk, het verbeteren van de lichamelijke- en geestelijke gezondheid.

De Seniorenvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies aan eigendommen van deelnemers tijdens deelname aan haar evenementen.