Welkom bij Dow Senioren vereniging

KERSTREIS 13 DECEMBER 2018 NAAR MAASTRICHT

Er zijn enkele plaatsen vrijgekomen.

LAATSTE KANS KLIK HIER OM ALSNOG TE BOEKEN: 20181213 – FLYER KERSTREIS MAASTRICHT

ZIN OM (WEER) TE BILJARTEN???

Klik hier voor de flyer Biljarten

CONTRIBUTIE 2019

Mededeling aan alle leden van de Senioren vereniging Dow.

Recent heeft u per post het betalingsverzoek ontvangen voor de contributie van 2019. Wij verzoeken u het bedrag van 10,00 euro voor 15 december 2018 te voldoen op onze rekening NL19 RABO 0103 7308 34 t.n.v. PVDow onder vermelding van CON2019 + uw lidnummer.

————————————————————————————————————————————————————————–

In verband met de nieuwe privacy wetgeving zijn de foto’s van SVDT activiteiten en evenementen van de website verwijderd.

Ook zullen er, wederom ingegeven door deze wetgeving, na 25 mei 2018 geen foto-  of filmopnames van SVDT evenementen of activiteiten meer worden gemaakt, anders dan voor privé doeleinden.

Wij bedanken onze ‘hof’ fotograaf Ad de Kok voor zijn inzet om door middel van zijn foto’s de SVDT activiteiten bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

 

ONZE EVENEMENTENKALENDER VOOR 2018

20181213 – FLYER KERSTREIS MAASTRICHT

20181214 – FLYER KERSTBINGO (LET OP: DIS IS EEN VRIJDAG !!!!!)

20181220 – FLYER KERSTSTUK MAKEN

ONZE EVENEMENTEN IN 2019

20190104 – FLYER NIEUWJAARSRECEPTIE

20190207 – Flyer Portaal van Vlaanderen

20190208 – Flyer bowlingmiddag

20190515+20190523 – FLYER VOORINSCHRIJVING DAGREIZEN 2019

Voor zover mogelijk zijn de reeds vastgelegde data al aangegeven.

Kik hier om meer te zien.

De S.V.D.T is een onderafdeling van de Personeelsvereniging van Dow Terneuzen. De vereniging werd opgericht in november 1983, door enkele gepensioneerde medewerkers van Dow.

Het doel van de vereniging is het organiseren van diverse evenementen, voor zowel ontspanning, als ook in wedstrijdverband.

Alle evenementen zijn gericht op vermaak, ontspanning en waar mogelijk en noodzakelijk, het verbeteren van de lichamelijke- en geestelijke gezondheid.

De Seniorenvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies aan eigendommen van deelnemers tijdens deelname aan haar evenementen.